Poniżej opisujemy podstawowe czynności które musimy podjąć w razie śmierci bliskiej osoby.

  1. Stwierdzenie zgonu przez lekarza.
  2. W zależności od okoliczności śmierci otrzymamy kartę zgonu lub musimy udać się po nią z dokumentem stwierdzającym zgon do odpowiedniego lekarza. Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem gdzie opisane są różne okoliczności śmierci i czynności jakie należy podjąć.
  3. Powiadamiamy zakład pogrzebowy który przewiezie ciało zmarłego do kaplicy lub chłodni. Pod numerem telefonu 32 242 09 23 pełnimy całodobowy dyżur telefoniczny.
  4. Udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego w celu pobrania aktu zgonu. Potrzebna nam będzie otrzymana wcześniej karta zgonu. Dodatkowe informacje dot. otrzymania aktu zgonu znajdziesz w naszym poradniku..
  5. W wybranym zakładzie pogrzebowym ustalamy szczegóły związane z datą pogrzebu lub kremacji, oraz miejscem pochówku. Tutaj również dokonujemy wyboru trumny lub urny dla zmarłego. Ważne aby do zakładu pogrzebowego zabrać: z sobą: kartę zgonu, akt zgonu, dowód osobisty współmałżonka osoby zmarłej, NIP zmarłego oraz współmałżonka, legitymację ZUS zmarłego oraz współmałżonka.
  6. Wypłata z ZUS zasiłku pogrzebowego. Sprawdź w naszym poradniku jakie dokumenty będą potrzebne do wypłaty świadczenia.